ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Δείτε πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε.

Διάθεση Ανθρώπινου Δυναμικού

Outsourcing 100%

Κατέχουμε σημαντική θέση στην παροχή Outsourcing υπηρεσιών σε χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και μεγάλες επιχειρήσεις Δημόσιου & Ιδιωτικού τομέα. Ο χώρος αυτός αποτελεί μια σημαντική αγορά στην παγκόσμια οικονομία, που πρωταρχικό στόχο έχει την κάλυψη των αναγκών των επιχειρήσεων σε όλα τα θέματα που αφορούν στο ανθρώπινο δυναμικό τους.

Διαμόρφωση Στοιχείων

DataEntry 100%

Πρωτοπορούμε στη Διαμόρφωση Στοιχείων μέσω Η/Υ (Data Entry) και επενδύουμε συστηματικά στην ανάπτυξη υποδομής και απαραίτητης τεχνογνωσίας για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε επιτυχώς όλες τις απαραίτητες ανάγκες στον Τομέα Διαμόρφωσης Στοιχείων προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις.

Ψηφιοποίηση

Digitization 100%

Κατέχουμε ηγετική θέση στον τομέα της παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών ψηφιοποίησης (Digitization), αρχειοθέτησης και τεκμηρίωσης περιεχομένου, έχοντας υλοποιήσει με επιτυχία μεγάλα έργα μετατροπής αρχείων από έντυπη σε ψηφιακή μορφή, που έχουν πραγματοποιηθεί τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.